Zdeňka Pirková o letním semináři

25. - 26. 8. 2011 - Srpnový přípravný týden byl na naší škole zahájen jinak než obvykle

Pedagogičtí pracovníci se zúčastnili 25.8 a 26.8 2011 dvoudenního semináře v hotelu Esprit ve Špindlerově Mlýně na téma „Týmování třídy“. Akce byla realizována v rámci projektu Školy v pohybu II. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Školení se zabývalo problematikou spolupráce, empatie, plánování, vzájemného naslouchání a řady dalších aktivit podporujících kooperativní učení. Učitelé si v roli žáků prožili rozmanité činnosti jako „ slepí-svázaní a němí, nosiči vody, rozplétači záhady“, promýšleli vhodnou strategii v „bludišti“ a spolupracovali v dalších činnostech, jež upevňují žákovské kolektivy a vedou k poznání, jak je důležité budovat dobrý vzájemný vztah plný důvěry mezi učiteli a žáky.

Za nejefektivnější část semináře považovali zúčastnění vlastní prožitek, střídání aktivit, příjemné chvíle strávené s kolegy. Hry byly pro většinu pedagogů zcela nové a chtějí je uplatnit ve své práci. Seminář byl všemi přijat jako poučný a velmi přínosný, ale i pohodový a odpočinkový. Ke kladnému hodnocení zcela určitě přispělo velmi příjemné prostředí, skvělá strava a v neposlední řadě i slunné počasí.

Závěrem zbývá poděkovat hlavně těm, kteří pro nás program připravili, byli za všech okolností příjemní a vstřícní, vystupovali naprosto profesionálně – Stáně Křížové a Zdeňku Brožovi.

Zdeňka Pirková, třídní učitelka 7. A, ZŠ Pelechovská, Železný Brod

 
Pondělí, 05 Prosinec 2011
Závěrečné setkání širšího vedení škol

Začátkem listopadu se v Turnově konalo závěrečné setkání širšího vedení škol, zapojených do projektu Školy v pohybu II. Cílem setkání bylo zhodnotit práci a vlastní výsledky škol v průběhu dvou let projektu.

Dvoudenní setkání mělo velmi pestrý program. První den dopoledne školy připravovaly prezentaci o to, co konkrétního v projektu realizovaly. Každá ze škol prezentovala jednu z oblastí, které v projektu byly, a takto postupně jsme si skládali obrázek o tom, jaké všechny aktivity a činnosti školy absolvovaly v průběhu projektu. Prezentace výsledků projektu se zúčastnili zástupci z oddělení řízení grantových schémat krajského úřadu Libereckého kraje, někteří zřizovatelé škol, také pan Mgr. Karel Bárta, vedoucí oddělení vzdělávání a koncepcí krajského úřadu Libereckého kraje a někteří zřizovatelé škol. Po skončení prezentace proběhlo slavnostní předávání plaket s titulem Škola v pohybu. Titul Škola v pohybu získala škola, ve které došlo k pozitivním změnám v průběhu projektu.

Ani na posledním setkání nechyběla společná večerní aktivita. Návštěva muzea zpracování kamene v Turnově byla velmi poučná, především dámy se kochaly krásnými kameny a šperky.

Druhý den se konal seminář „Koučing a jak ho využít při práci s lidmi“ pod vedením pana Pavla Žižky.

I když projekt Školy v pohybu II. končí, práce na školách pokračuje. Vize škol a cíle, které si školy v průběhu projektu stanovily, vyžadují neustálý pohyb a aktivitu.

Přejeme hodně úspěchů!

Pátek, 23 Září 2011
Letní semináře

Koncem srpna se ve školách, které jsou v Projektu Školy v pohybu II., uskutečnily semináře a konzultace. O jednom semináři, který byl tematicky zaměřený na nadané děti, píše i v přiloženém článku zástupce ředitele školy v České Lípě, Jiří Vosála.

Zde článek

Pondělí, 30 Květen 2011
Páté setkání širšího vedení škol

Ve dnech 26. - 28. května se opět na Malé Skále uskutečnilo poslední setkání managementu škol.

více >>
Pondělí, 02 Květen 2011
Koučing a mentoring na školách

Již od ledna se pedagogové našich škol zapojují do procesu koučingu a mentoringu.

více >>
Čtvrtek, 14 Duben 2011
Čtvrté setkání širšího vedení škol

7. - 9. dubna se uskutečnilo další setkání našeho modulu pro management škol. Setkání se uskutečnilo v krásném prostředí Malé Skály v hotelu Kavka.

více >>