Průvodci na školách
V průběhu dubna proběhly první průvodcovské návštěvy na školách. Průvodci společně s učiteli nastavili školám plán jejich dalšího vzdělávání v podobě konzultantské, koučovací či poradenské podpory. Tento plán má za úkol pomoci školám v posunu na jejich cestě k naplnění stanovené vize.
 
10. 03. 2014
Nabídka pro školy

Výstupy z projektů Školy v pohybu 1 a 2 jsou nyní k dispozici všem školám v podobě workshopů, seminářů, konzultací a stáží. Celá nabídka, další informace i kontakty jsou pro vás k dispozici v souhrnném letáku zde.

24. 06. 2013
Vlastní hodnocení školy

V červnu se projektové školy věnovaly vlastnímu hodnocení školy. Získané zprávy pomohou školám v plánování dlouhodobých cílů školy i upřesňování filozofie školy tak, aby ji sdíleli a realizovali všichni zaměstnanci školy.