Odborné semináře pro pedagogické sbory
Podle plánu, sestaveného ve spolupráci škol a průvodců, začínají probíhat odborné semináře pro učitelské sbory. Semináře budou probíhat i v průběhu prázdnin a pokračovat začátkem nového školního roku.  Jedná se například o semináře na téma Projektové vyučování, Kooperativní výuka, Hodnocení a vlastní hodnocení, Případové supervize apod.
 
10. 03. 2014
Nabídka pro školy

Výstupy z projektů Školy v pohybu 1 a 2 jsou nyní k dispozici všem školám v podobě workshopů, seminářů, konzultací a stáží. Celá nabídka, další informace i kontakty jsou pro vás k dispozici v souhrnném letáku zde.

24. 06. 2013
Vlastní hodnocení školy

V červnu se projektové školy věnovaly vlastnímu hodnocení školy. Získané zprávy pomohou školám v plánování dlouhodobých cílů školy i upřesňování filozofie školy tak, aby ji sdíleli a realizovali všichni zaměstnanci školy.