Třetí setkání v Turnově

25. - 27. února 2010 se konalo další setkání širšího vedení zapojených škol. Hlavním tématem setkání byla "motivace, stimulace a hodnocení pedagogických pracovníků". Těmto tématům se věnovali lektoři Zdeněk Brož a Jaroslav Jindra. A jak už je na našich akcích zvykem, i tentokrát jsme začlenili prožitkové aktivity na vzájemné poznání se a tvoření spolupracujícího týmu, abychom vedení škol přinesli malou inspiraci k využití pro vlastní školní akce (jak pro pedagogy, tak pro děti), k čemuž jsme opět využili práci s GPS navigací...

 
10. 03. 2014
Nabídka pro školy

Výstupy z projektů Školy v pohybu 1 a 2 jsou nyní k dispozici všem školám v podobě workshopů, seminářů, konzultací a stáží. Celá nabídka, další informace i kontakty jsou pro vás k dispozici v souhrnném letáku zde.

24. 06. 2013
Vlastní hodnocení školy

V červnu se projektové školy věnovaly vlastnímu hodnocení školy. Získané zprávy pomohou školám v plánování dlouhodobých cílů školy i upřesňování filozofie školy tak, aby ji sdíleli a realizovali všichni zaměstnanci školy.