Školy pracují na případových studiích

Blíží se konec projektu a školy připravují tzv. případové studie. Jedná se o materiál, ve kterém management škol definuje přínos jejich účasti v projektu. Popisuje v něm, jaké různé aktivity a vzdělávací semináře jejich učitelské sbory v průběhu dvou let absolvovaly, jakou zkušenost si s sebou z této projektové podpory nesou, jaké změny se díky projektu na jejich školách udály, a zda vůbec projekt jako celek naplnil jejich očekávání. Tyto případové studie budou tedy sloužit jako zhodnocení projektu z pohledu zapojených škol.

 
10. 03. 2014
Nabídka pro školy

Výstupy z projektů Školy v pohybu 1 a 2 jsou nyní k dispozici všem školám v podobě workshopů, seminářů, konzultací a stáží. Celá nabídka, další informace i kontakty jsou pro vás k dispozici v souhrnném letáku zde.

24. 06. 2013
Vlastní hodnocení školy

V červnu se projektové školy věnovaly vlastnímu hodnocení školy. Získané zprávy pomohou školám v plánování dlouhodobých cílů školy i upřesňování filozofie školy tak, aby ji sdíleli a realizovali všichni zaměstnanci školy.