Školy v pohybu

Projekt byl schválen v Libereckém kraji v rámci OPVK – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

Projekt je realizován od října 2008 do září 2010.

Projekt „Školy v pohybu“ se zaměřuje na vytvoření motivujícího prostředí pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a na zvyšování manažerských dovedností širšího vedení školy.

Ideálním cílem projektu je škola jako učící se organizace, kde se jednotliví pedagogové i celý pedagogický sbor dále vzdělávají a své vzdělávání efektivně plánují v souladu dlouhodobých cílů školy a v souladu s její filosofií.

Školy mají svůj plán a jednotlivými kroky se pohybují ke svým cílům.

Reference
Výstupy projektu
Zapojené školy
Realizační tým
Realizátor projektu
Cíle projektu
 
10. 03. 2014
Nabídka pro školy

Výstupy z projektů Školy v pohybu 1 a 2 jsou nyní k dispozici všem školám v podobě workshopů, seminářů, konzultací a stáží. Celá nabídka, další informace i kontakty jsou pro vás k dispozici v souhrnném letáku zde.

24. 06. 2013
Vlastní hodnocení školy

V červnu se projektové školy věnovaly vlastnímu hodnocení školy. Získané zprávy pomohou školám v plánování dlouhodobých cílů školy i upřesňování filozofie školy tak, aby ji sdíleli a realizovali všichni zaměstnanci školy.