Cíle projektu

Obecný cíl - ideál - programu je škola jako učící se organizace, kde pedagogové neustrnou a jsou připraveni pracovat na své profesionalitě, čímž vytvářejí pozitivní vzory pro žáky - model osobnosti, která se celoživotně vzdělává a rozvíjí. Kolegové jsou schopni učit se od sebe navzájem, dávají i přijímají nezraňující zpětnou vazbu, stabilizují příklady dobré praxe. Organizace, ve které panuje důvěra a pohoda, takže se nemusíte bát udělat chybu.

  1. Vytvoříme ve školách promyšlený modulový systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, který bude přímo navázán na školní kurikulum a Koncepční plán rozvoje školy, tzn.: - ředitel ví, v čem se jeho pracovníci vzdělávají a jak to souvisí s jejich individuálními cíli a plánem rozvoje organizace, vytváří a podporuje efektivní systém vzdělávání, zapracuje systém vzdělávání do systému hodnocení pedagogických pracovníků - učitelé jsou motivováni ke vzdělávání, protože znají jeho smysl a očekávaný výsledek, podílejí se na jeho plánování v kvalitě i množství, i na jeho vyhodnocování
  2. Zavedeme rozmanité inovativní formy dalšího vzdělávání s důrazem na ty, které mohou využít potenciálu a know-how, které už ve škole je: - jde zejména o techniky sdílení a předávání dobré praxe jako je koučování, mentorský přístup, formy a kultura poskytování a přijímání zpětné vazby, - tím posílíme klíčové kompetence pedagogů
  3. Vedení školy (ředitel i zástupce) se naučí zavést a řídit procesy: - hodnotících rozhovorů, - interpretace dat z evaluací a využití dat pro další plánování rozvoje školy, - analýzy tréninkových potřeb organizace, - vyhodnocování efektivity akcí dalšího vzdělávání
  4. Školy využívají poradenství a podporu (zprostředkování a koordinaci) ve specifických oblastech dalšího vzdělávání, které vyplynou z analýzy tréninkových potřeb (v konkrétní škole, pro konkrétní učitele) v klíčových oblastech určených prioritami OPVK.
 
10. 03. 2014
Nabídka pro školy

Výstupy z projektů Školy v pohybu 1 a 2 jsou nyní k dispozici všem školám v podobě workshopů, seminářů, konzultací a stáží. Celá nabídka, další informace i kontakty jsou pro vás k dispozici v souhrnném letáku zde.

24. 06. 2013
Vlastní hodnocení školy

V červnu se projektové školy věnovaly vlastnímu hodnocení školy. Získané zprávy pomohou školám v plánování dlouhodobých cílů školy i upřesňování filozofie školy tak, aby ji sdíleli a realizovali všichni zaměstnanci školy.