Realizátor projektu

Realizátorem projektu "Školy v pohybu" je občanské sdružení Aisis.

Posláním Aisis je tvorba a realizace obecně prospěšných a vzdělávacích programů, které umožňují lidem rozvíjet klíčové životní dovednosti, napomáhají k rovným příležitostem a podporují trvalý rozvoj organizací.

Aisis: vytváří a realizuje obecně prospěšné programy s aktivním partnerstvím firem, státních institucí a neziskových organizací, vydává pedagogický měsíčník Moderní vyučování a odborné publikace, poskytuje konferenční, informační a poradenský servis komerčním i nekomerčním subjektům. Aisis se od roku 2000 vypracoval do pozice silného partnera pro projekty v oblasti vzdělávání, tvorby preventivních programů a rozvoje organizací. Aisis spolupracuje s komerčními firmami, kterým pomáhá řešit projekty jejich společenské odpovědnosti. Aisis je také partnerem školám, vzdělávacím a volnočasovým organizacím. Pomáhá jim s formulací a strukturováním jejich vlastních projektů, u některých je jejich spolupořadatelem, některým poskytuje zázemí a servis. Některé projekty hradí z vlastních zdrojů, protože se ztotožňuje s jejich myšlenkami a věří v jejich dlouhodobou prospěšnost. Aisis tak podporuje i pedagogický měsíčník Moderní vyučování nebo vydávání odborné pedagogické literatury. Aisis je otevřený pro všechny nové partnery, kteří jdou podobným směrem a nekloužou po povrchu.

 
10. 03. 2014
Nabídka pro školy

Výstupy z projektů Školy v pohybu 1 a 2 jsou nyní k dispozici všem školám v podobě workshopů, seminářů, konzultací a stáží. Celá nabídka, další informace i kontakty jsou pro vás k dispozici v souhrnném letáku zde.

24. 06. 2013
Vlastní hodnocení školy

V červnu se projektové školy věnovaly vlastnímu hodnocení školy. Získané zprávy pomohou školám v plánování dlouhodobých cílů školy i upřesňování filozofie školy tak, aby ji sdíleli a realizovali všichni zaměstnanci školy.