Tiskové zprávy

Zprávy z průběhu realizace projektu.Závěrečné setkání škol v Turnově

5.12.2011

V listopadu 2011 se v Turnově konalo závěrečné setkání širšího vedení škol, které jsou zapojené do projektu Školy v pohybu II. Cílem setkání bylo zhodnotit dvouletou práci škol v rámci projektu a prezentovat před ostatními své výsledky. Prezentace se zúčastnili zástupci z oddělení řízení grantových schémat krajského úřadu Libereckého kraje, někteří zřizovatelé škol a také pan Mgr. Karel Bárta, vedoucí oddělení vzdělávání a koncepcí krajského úřadu Libereckého kraje.

Po skončení prezentace proběhlo slavnostní předávání plaket s titulem Škola v pohybu. Titul Škola v pohybu získala škola, ve které došlo k pozitivním změnám v průběhu projektu, k naplňování vize, kterou si škola na začátku stanovila. A jak jsme zjišťovali, která škola splňuje kriteria pro získání titulu Škola v pohybu?

Na začátku i na konci projektu školy prošly evaluací. Na základě porovnání výstupů ze škol odborný tým projektu hodnotil posun v dosahování cílů v jednotlivých školách. S potěšením jsme konstatovali, že všechny školy zaznamenaly pozitivní posun a plakety již teď zdobí zdi škol. Školy zároveň obdržely certifikát, ve kterém jsou podrobnější informace, v kterých oblastech se škola konkrétně zlepšila, co konkrétního škola realizuje.

Pro školy konec projektu neznamená konec v naplňování své vize, naopak. Vize a cíle, které si nastavily na začátku projektu, jsou dlouhodobé, jejich dosahování vyžaduje neustálý pohyb a aktivitu.

Přejeme všem osmi školám, které se projektu Školy v pohybu II. zúčastnily, do budoucna hodně úspěchů.

 
Školy byly v pohybu i v přípravném týdnu

15. 9. 2011

Učitelé se připravovali na nový školní rok 2011/2012 koncem srpna v rámci tzv. přípravného týdne. Učitelé ze škol v Libereckém kraji, které jsou zapojené do projektu Školy v pohybu II., se rozhodli využít čas na vzdělávání. Semináře a konzultace, které proběhly ve školách, byly připravené dle konkrétních požadavků jednotlivých škol. Každá škola si volila téma dle vlastních potřeb a v souladu s cíly, které si nastavila na začátku projektu. Ve školách probíhaly semináře i konzultace. Témata, kterými se učitelé zabývali, byla různorodá:  Teambulding pro pedagogický sbor, Efektivní komunikace ve škole, Organizace péče o mimořádně nadané žák, Respektovat a být respektován, Práce třídního učitele a spolupráce s rodiči, Rozvíjení čtenářských kompetencí.

Všechny semináře i konzultace pedagogové hodnotili velmi kladně a oceňovali, že do nového školního roku budou mít další inspiraci pro svou práci.

 
Setkání vedení škol

30. 5. 2011

Projekt Školy v pohybu II., který v Libereckém kraji realizuje občanské sdružení AISIS, pokračoval na jaře dalšími semináři za účasti vedení škol, zapojených do projektu.

Třetí setkání vedení škol se uskutečnilo začátkem března v Turnově. Účastníci si za stěžejní téma třídenního semináře vybrali motivaci, stimulaci a hodnocení pedagogických pracovníků.

Na čtvrtém setkání širšího vedení škol se účastníci připravovali na přesvědčivé jednání, v modelových situacích zkoušeli účinně argumentovat. Pod vedením zkušených lektorů zdokonalovali své dovednosti v řešení konfliktů a v neposlední řadě diskutovali o legislativě k personálním otázkám. V rámci outdoorové prožitkové aktivity si vyzkoušeli, jak budovat efektivní spolupráci v pedagogickém sboru. Setkání se uskutečnilo 7. - 9. dubna 2011 v hotelu Kavka v Malé Skále.

V rámci projektu bylo naplánováno pět setkání vedení škol, zapojených do projektu. Poslední páté setkání se uskutečnilo 26. - 28. 5. 2011 v Malé Skále. V rámci třídenního setkání se uskutečnil seminář „Time management a informační systém školy“. Jednou z nejdůležitějších aktivit v rámci posledního setkání bylo ohlédnutí se za již zrealizovanými semináři a dalšími akcemi v rámci projektu. Jelikož projekt zdaleka nekončí, účastníci společně s realizačním týmem plánovali aktivity pro nejbližší období.

 
Začátek školního roku v projektu Školy v pohybu II.

1. 9. 2010

Do školního roku 2010/2011 nastupují pedagogové zapojených škol s novými zkušenostmi a zážitky. Vize školy se postupně naplňují, školy jsou stále v pohybu a pedagogové se těší na nové aktivity a setkání v rámci Projektu Školy v pohybu II.

Konec minulého školního roku byl ve znamení vzdělávání. V květnu se uskutečnil první třídenní seminář pro širší vedení škol. Témata semináře byla zaměřena na bližší poznání škol i jednotlivých účastníků, komunikaci a týmování sboru. Účastníci byli s výběrem témat spokojeni a oceňovali využitelnost témat v praxi.

V červnu si školy plánovaly semináře, témata kterých si určuje každá škola podle svých potřeb a vytyčených cílů.

Prázdniny si pedagogové nevyčlenili pouze na odpočinek, ale také na vzdělávací semináře.

ZŠ Slovanka z České Lípy zvolila téma „Osobnostní a sociální výchova“, které lektorovala paní Krista Bláhová. ZŠ Vesec z Liberce měla seminář na téma „Kritéria hodnocení“ pod vedením lektorů Stáně Křížové a Zdeňka Brože. ZŠ Osečná si vybrala téma „Efektivní komunikace“ pod vedením paní Kateřiny Žežulové. ZŠ Na Šumavě z Jablonce a ZŠ Pelechovská ze Železného Brodu každá absolvovala seminář na téma „Kooperativní vyučování“ s lektorkami Ivanou Brožovou a Ivou Jehličkovou.

Projekt Školy v pohybu II. je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 
Dvoudenní workshopy pro pedagogické sbory

30. 4. 2010

Za první čtyři měsíce roku 2010 se na školách v rámci projektu Školy v pohybu II. uskutečnilo velké množství aktivit.

Hned v lednu se pro ZŠ Osečná uskutečnil první dvoudenní workshop pro školní tým, na kterém si pod vedením Zdeňka Brože a Stanislavy Křížové škola udělala analýzu současného stavu školy, stanovila si vizi i základ plánu pro její naplnění.

Úvodní workshop pro celý sbor se uskutečnil v únoru i na ZŠ Na Šumavě v Jablonci.

Realizační tým přejmenoval březen místo měsíce knihy na měsíc seminářů.

Zbylých šest škol absolvovalo dvoudenní workshop určený pro celý pedagogický sbor. Workshopů se postupně zúčastnil sbor ZŠ Pelechovská, Železný Brod, ZŠ Sever, Česká Lípa, ZŠ Klíč, Česká Lípa, ZŠ Arnultovice, Nový Bor a ZŠ Slovanka, Česká Lípa. Všechny školy v rámci semináře zpracovali svou vizi a základ plánu pro její realizaci.

V dubnu jsme pro pedagogy zapojených škol připravili „online klubovnu“. Jde o internetové prostředí, kam mají přístup pedagogové zapojených škol i realizační tým projektu. V tomto prostředí ukládáme veškeré materiály ze seminářů a další podklady pro vzdělávání pedagogů v rámci projektu.

Projekt Školy v pohybu II. je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>

Strana 1 z 2
Pondělí, 05 Prosinec 2011
Závěrečné setkání širšího vedení škol

Začátkem listopadu se v Turnově konalo závěrečné setkání širšího vedení škol, zapojených do projektu Školy v pohybu II. Cílem setkání bylo zhodnotit práci a vlastní výsledky škol v průběhu dvou let projektu.

Dvoudenní setkání mělo velmi pestrý program. První den dopoledne školy připravovaly prezentaci o to, co konkrétního v projektu realizovaly. Každá ze škol prezentovala jednu z oblastí, které v projektu byly, a takto postupně jsme si skládali obrázek o tom, jaké všechny aktivity a činnosti školy absolvovaly v průběhu projektu. Prezentace výsledků projektu se zúčastnili zástupci z oddělení řízení grantových schémat krajského úřadu Libereckého kraje, někteří zřizovatelé škol, také pan Mgr. Karel Bárta, vedoucí oddělení vzdělávání a koncepcí krajského úřadu Libereckého kraje a někteří zřizovatelé škol. Po skončení prezentace proběhlo slavnostní předávání plaket s titulem Škola v pohybu. Titul Škola v pohybu získala škola, ve které došlo k pozitivním změnám v průběhu projektu.

Ani na posledním setkání nechyběla společná večerní aktivita. Návštěva muzea zpracování kamene v Turnově byla velmi poučná, především dámy se kochaly krásnými kameny a šperky.

Druhý den se konal seminář „Koučing a jak ho využít při práci s lidmi“ pod vedením pana Pavla Žižky.

I když projekt Školy v pohybu II. končí, práce na školách pokračuje. Vize škol a cíle, které si školy v průběhu projektu stanovily, vyžadují neustálý pohyb a aktivitu.

Přejeme hodně úspěchů!

Úterý, 18 Říjen 2011
Zdeňka Pirková o letním semináři

25. - 26. 8. 2011 - Srpnový přípravný týden byl na naší škole zahájen jinak než obvykle

Pedagogičtí pracovníci se zúčastnili 25.8 a 26.8 2011 dvoudenního semináře v hotelu Esprit ve Špindlerově Mlýně na téma „Týmování třídy“. Akce byla realizována v rámci projektu Školy v pohybu II. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

více >>
Pátek, 23 Září 2011
Letní semináře

Koncem srpna se ve školách, které jsou v Projektu Školy v pohybu II., uskutečnily semináře a konzultace. O jednom semináři, který byl tematicky zaměřený na nadané děti, píše i v přiloženém článku zástupce ředitele školy v České Lípě, Jiří Vosála.

Zde článek

Pondělí, 30 Květen 2011
Páté setkání širšího vedení škol

Ve dnech 26. - 28. května se opět na Malé Skále uskutečnilo poslední setkání managementu škol.

více >>
Pondělí, 02 Květen 2011
Koučing a mentoring na školách

Již od ledna se pedagogové našich škol zapojují do procesu koučingu a mentoringu.

více >>