Moduly

Projekt nabízí komplexní podporu školy v procesu změnu. Pro analýzu aktuálního stavu školy v klíčových oblastech slouží on-line evaluační nástroj i úvodní projektové workshopy pro pedagogické kolektivy, kde si školy stanovují svůj cíl . S pomocí projektového průvodce si škola určí konkrétní způsoby, jak svých cílů dosáhnout. Tuto cestu řídí širší vedení školy, které je podporováno školením managementu. Pedagogičtí pracovníci se v souladu s nastavenými cíli školy účastní vzdělávacích seminářů a odborných stáží na školách s dobrou praxí. Individuální podporu čerpají pracovníci školy i formou mentoringu a koučinku.

  • Evaluace - Sebehodnocení je důležitou činností pro nastartování změny.
  • Vize - Společně nastavené cíle určují směřování školy.
  • Management školy Setkávání a vzdělávání vedení škol je důležitou podporou pro řízení změn. V nabídce je i koučování vedoucích pracovníků.
  • Vzdělávání učitelů Obsah vzdělávání si určují školy samy. Projekt jim nabízí workshopy i individuální mentoring.
  • Odborné stáže Pracovní návštěvy jiných škol umožňují čerpání příkladů dobré praxe.

 
10. 03. 2014
Nabídka pro školy

Výstupy z projektů Školy v pohybu 1 a 2 jsou nyní k dispozici všem školám v podobě workshopů, seminářů, konzultací a stáží. Celá nabídka, další informace i kontakty jsou pro vás k dispozici v souhrnném letáku zde.

24. 06. 2013
Vlastní hodnocení školy

V červnu se projektové školy věnovaly vlastnímu hodnocení školy. Získané zprávy pomohou školám v plánování dlouhodobých cílů školy i upřesňování filozofie školy tak, aby ji sdíleli a realizovali všichni zaměstnanci školy.