Školy v pohybu 3

Projekt Školy v pohybu III. rozvíjí výstupy dosažené v předchozích projektech a přináší inovace v tématech, které se ukázaly pro školy a jejich pedagogy potřebné.

 

  • Vzdělávání pro celé pedagogické sbory prostřednictvím seminářů, mentoringu, koučování, stáží a také týmové vzdělávání širšího vedení škol v řídících dovednostech.
  • Zavádíme rozmanité inovativní formy dalšího vzdělávání s důrazem na ty, které mohou využít potenciálu a know-how, které už ve škole je.
  • Školy využívají poradenství a podporu ve specifických oblastech dalšího vzdělávání, které vyplynou z analýzy potřeb školy v klíčových oblastech.
10. 03. 2014
Nabídka pro školy

Výstupy z projektů Školy v pohybu 1 a 2 jsou nyní k dispozici všem školám v podobě workshopů, seminářů, konzultací a stáží. Celá nabídka, další informace i kontakty jsou pro vás k dispozici v souhrnném letáku zde.

24. 06. 2013
Vlastní hodnocení školy

V červnu se projektové školy věnovaly vlastnímu hodnocení školy. Získané zprávy pomohou školám v plánování dlouhodobých cílů školy i upřesňování filozofie školy tak, aby ji sdíleli a realizovali všichni zaměstnanci školy.