Tiskové zprávy
Projekt Školy v pohybu v Jižních Čechách

Zahájili jsme realizaci úspěšného projektu Školy v pohybu i v Jihočeském kraji. V tuto chvíli probíhá výběr škol, které budou do projektu zapojeny.Poprvé se všichni sejdeme v pondělí 7. října na ZŠ v Sezimově Ústí, ul. 9. května 489. Máte-li zájem o účast, kontaktujte nás na mailové adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

 
Vstupní workshopy

Od srpna se na zámku v Loučni vystřídala již většina pedagogických sborů škol zapojených do projektu, aby si pod vedením zkušených lektorů ujasnily vize a směřování svých škol. Kromě společného cíle se jednotliví pedagogové zamýšleli i nad osobním zapojením do konkrétních aktivit projektu.

 
Projekt končí, školy zůstávají v pohybu

20. 12. 2010

Na začátku prosince se zástupci širšího vedení zapojených škol měly možnost naposledy, v rámci stávajícího projektu, společně setkat. Část setkání byla pojata jako "minikonference" projektu Školy v pohybu, na kterou jsme pozvali také externí hosty - zástupce zřizovatelů zapojených škol a vedoucí pracovníky dalších základních škol z Libereckého kraje. Naším záměrem bylo prezentovat aktivní činnost škol v projektu před jejich zřizovateli a zároveň ukázat ostatním školám z Libereckého kraje, čeho zapojené školy během dvou let trvání projektu dosáhly. Po zbytek setkání jsme se věnovali mimo jiné plánům, jak školy i po ukončení projektu zůstanou v kontaktu díky připravovanému "klubu ředitelů".

„Projekt Školy v pohybu nám přinesl inspiraci, motivaci a změny, které se dotýkají téměř celého života školy. Projekt totiž nabízí každé škole, kde lidé mají chuť a jsou ochotni pracovat na kvalitativním posunu své školy, služby „na klíč“: od analýzy stávajícího stavu, přes vytvoření společné vize školy, poradenství, mentoring, výměnu zkušeností s pedagogy dalších škol, odborné vzdělávání a v neposlední řadě i inspiraci pro stmelování pedagogického kolektivu, pro podporu spolupráce a vzájemných vztahů.“

Toto jsou slova Jiřího Dvořáka, ředitele ZŠ Lesní v Liberci, který se v rámci ukončení projektu Školy v pohybu zamýšlí nad přínosy a výsledky po realizaci projektu ve škole.

I ostatní školy hodnotily přínos jejich účasti v projektu a plnění svých cílů v jednotlivých oblastech - vznikl tak „Sborník projektu“. Sborník přehledně shrnuje vytyčené cíle škol, co se dařilo a daří na cestě k jejich plnění a také jaké jsou překážky na cestě k vytyčeným cílům.

Projekt Školy v pohybu skončil velkým úspěchem, mnoho škol zůstane i po skončení v kontaktu se svými průvodci a lektory.

Školám přejeme do budoucna hodně úspěchů, a aby byly stále v pohybu.

Projekt Školy v pohybu je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 
Školy v pohybu míří do finále

1. 9. 2010

Většina aktivit projektu je již za námi. Školy se daly do pohybu a uskutečňují změny, které si vytyčily na začátku projektu.

V červnu se uskutečnilo páté, poslední setkání širšího vedení škol. Za vedení lektorské dvojice Zdeňka Brože a Jaroslava Jindry se školy společně ohlédly do doby na začátku projektu a zbilancovaly cestu, kterou od té doby ušly. A přestože se ještě zdaleka nenacházejí na konci své cesty, jejich hodnocení přínosu projektu je velmi optimistické.

Posledním zvoněním na konci června pro učitele školní rok neskončil. V čase letních prázdnin se učitelé ocitli v roli žáků. Učitelské sbory zapojených škol absolvovaly zajímavé letní odborné semináře s tématy Začít spolu, Kritické myšlení, OSV, Kooperativní výuka nebo například týmová spolupráce.

Seminářů se zúčastnilo neuvěřitelné množství učitelů v počtu 166! Jsme upřímně rádi, že je naše témata zaujala natolik, že byli ochotni věnovat jim část svého zaslouženého volna v období letního odpočinku.

Projekt Školy v pohybu je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 
Vedení škol v pohybu

25. 5. 2009

Projekt Školy v pohybu je v plném proudu. Ve školách již proběhly výjezdní úvodní semináře, na školách začínají působit průvodci a také širší vedení škol se zabývá prohlubováním svých znalostí a dovedností na výjezdních seminářích.

V průběhu dubna proběhly první průvodcovské návštěvy na školách. Průvodci společně s učiteli nastavili školám plán jejich dalšího vzdělávání v podobě konzultantské, koučovací či poradenské podpory. Tento plán má za úkol pomoci školám v posunu na jejich cestě k naplnění stanovené vize.

Na základě setkání s průvodci začínají na školách probíhat odborné semináře pro učitelské sbory Jedná se například o semináře na téma Projektové vyučování, Kooperativní výuka, Hodnocení a vlastní hodnocení, Případové supervize apod.

Postupně jsme zrealizovali 4 setkání pro širší vedení ze zapojených škol.

Na prvním setkání jsme, kromě obvyklých seminářů a přednášek, zařadili jednu vodní outdoorovou aktivitu.

Tématem druhého setkání širšího vedení škol bylo „Učící se organizace" a "Proč měnit školu". V rámci outdoorových aktivit si tentokrát účastníci mohli vyzkoušet práci s GPS navigací.

Hlavním tématem třetího setkání, které se uskutečnilo koncem února 2009, byla "motivace, stimulace a hodnocení pedagogických pracovníků". A jak už je na našich akcích zvykem, i tentokrát jsme začlenili prožitkové aktivity na vzájemné poznání se a tvoření spolupracujícího týmu, abychom vedení škol přinesli malou inspiraci k využití pro vlastní školní akce (jak pro pedagogy, tak pro děti) – opět zde sehrála roli GPS navigace.

Aprílové čtvrté setkání s vedením škol se neslo ve znamení tématu "Přesvědčivé jednání a argumentace - konflikt a jeho řešení". Učitelé se, mimo jiné, naučili další aktivitu, kterou budou moci aplikovat při práci s dětmi či učitelským sborem, a tou byl "lesní golf". Večerní program nám vyplnil pan Honza Vodička přednáškou a několikahodinovou praktickou ukázkou "Aplikace deskových her do školní výuky". Neméně zajímavý byl i sobotní seminář pana Milana Macka "Legislativní dotazy k personálním otázkám".

Projekt Školy v pohybu je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>

Strana 1 z 2
10. 03. 2014
Nabídka pro školy

Výstupy z projektů Školy v pohybu 1 a 2 jsou nyní k dispozici všem školám v podobě workshopů, seminářů, konzultací a stáží. Celá nabídka, další informace i kontakty jsou pro vás k dispozici v souhrnném letáku zde.

24. 06. 2013
Vlastní hodnocení školy

V červnu se projektové školy věnovaly vlastnímu hodnocení školy. Získané zprávy pomohou školám v plánování dlouhodobých cílů školy i upřesňování filozofie školy tak, aby ji sdíleli a realizovali všichni zaměstnanci školy.